Vuosikello

Yhteisöllisen oppilas- ja opiskelijahuollon vuosikello Tuusniemen yhtenäiskoulussa ja lukiossa 2015-2016

Kokoonpanot ja ajankohta:

 • KOR –perusryhmä: Opinto-ohjaaja, vararehtorit, erityisopettaja/erityisluokanopettaja, kuraattori, terveydenhoitaja, psykologi.
 • KOR+ -ryhmä: perusryhmä ja lisäksi tarvittaessa huoltajien edustaja 1kpl ja oppilaskuntien edustajat, oppilaskunnanohjaajat (lukio+peruskoulu).
 • KOR tai KOR+ ryhmä kokoontuu kerran kuussa elokuun ja toukokuun välillä kuukauden viimeisenä maanantaina klo 15.00-16.00. Voidaan kutsua koolle myös tarvittaessa

ELOKUU

 • KOR-perusryhmä kokous:
  • ryhmän kasaaminen, vuosikellon tarkastaminen
  • työtapojen luonti, esitystavat. Miten tieto tuodaan esille kullekin luokalle luokkatarkastuksissa, ja miten esitellään oppilashuollonpalvelut oppilaille ja huoltajille
 • Muut koordinoitavat asiat:
  • KOR –ryhmän toiminnan esittely opettajapalaverissa
  • oppilaskunnan edustajan ja huoltajien edustajan valinta

SYYSKUU

 • KOR+ -ryhmä kokous
  • suunnitelman tarkistus + ideointi
  • työtapojen luonti, esitystavat
  • koulutustarpeiden arviointi, mitä kouluttautumista opettajat toivovat?
  • millaisia teemoja huoltajat toivovat vanhempainiltoihin tulevaisuudessa?
 • Muut koordinoitavat asiat:
  • oppilaskuntien+tukareiden+yhteistyötahojen (nuorisotoimi, perhetyöntekijä), yhteistyönä toiminnallinen esittely oppilashuollosta oppilaille. Mitä palveluita on tarjolla, miten niitä voi saada, ja miten asia otetaan esille? Ennen esitystä pidetään päivänavaus.
  • 5 lk:n terveystarkastukset alkavat

LOKAKUU

 • KOR-perusryhmä kokous
  • arviointi, miten oppilashuollon esittely otettiin vastaan? Miten muuten voidaan arvioida KOR-ryhmän toimintaa?
 • Muut koordinoitavat asiat:
  • 1 lk:n terveystarkastukset alkavat

MARRASKUU

 • KOR -perusryhmä kokous
  • teema: tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä mielenterveyttä edistävät toimet
 • Muut koordinoitavat asiat:
  • päivänavaus teemalla mielenterveys

JOULUKUU

 • KOR –perusryhmä + laaja-alaiset erityisopettajat
  • teema: Koulutyön ja opintojen järjestäminen hyvinvointia tukevasti, opintojen etenemistä edistävät toimet, siirtymävaiheiden sujuvuuden kehittäminen.
 • Muut koordinoitavat asiat:
  • päivänavaus teemalla tunne- ja vuorovaikutustaidot

TAMMIKUU

 • KOR+ryhmä+nuorisotoimi
  • teema: Opiskelijoiden ja vanhempien osallisuutta lisäävät toimet, sekä yhteistoiminta koulun ulkopuolisten tahojen kanssa
 • Muut koordinoitavat asiat:

HELMIKUU

 • KOR ryhmä + laaja-alaiset erityisopettajat
  • käsitellään 1., 5., ja 8. lk:n luokkien keskustelutilaisuuksien tiivistys, onko tarvetta selvittää lisätukea? (luokan keskustelutilaisuuden jälkeen)
  • teema: Oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyn kehittäminen
 • Muut koordinoitavat asiat:
  • , 5., ja 8. luokkien keskustelutilaisuudet
   • Läsnä ainakin luokkia opettavat opettajat, laaja-alainen erityisopettaja, oppilaat (integrointioppilaat tapauskohtaisesti mukaan), psykologi, kuraattori, terveydenhoitaja
   • pyydetään huoltajilta etukäteen asioita, joita haluavat, että nostetaan esiin?
   • tämä pidettävä ennen tämän kuukauden KOR -kokousta

MAALISKUU

 • KOR+ryhmä (Ei huoltajaedustusta, KiVa-tiimin edustaja mukana)
  • teema: Kiusaamista, väkivaltaa ja häirintää ehkäisevät ja vähentävät toimet
 • Muut koordinoitavat asiat:

HUHTIKUU

 • KOR+ryhmä, lisäksi läsnä voi olla ruokapalveluiden edustaja ja teknisentoimen edustaja
  • teema: Terveellisiä elintapoja ja vireyttä lisäävät toimet, sekä koulu- ja oppilaitosympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta lisäävät toimet
 • Muut koordinoitavat asiat:
  • päivänavaus teemalla kiusaaminen, väkivalta ja häirintä
  • kouluterveyskysely (perusaste 8.-9. lk ja lukio 1.-2. vsk.). Kouluterveyskysely joka toinen vuosi.

TOUKOKUU

 • KOR+ryhmä tai KOR –perusryhmä
  • arviointi, miten vuosi sujui, mitä kehitettävää ensi vuodelle
  • ensi vuoden vuosikellon tarkastaminen
 • Muut koordinoitavat asiat:
  • päivänavaus teemalla terveelliset elintavat

Lisäksi

 • Ympäristön terveellisyyden ja opiskeluyhteisön hyvinvoinnin tarkastukset (Thl, joka kolmas vuosi)
 • Teaviisarin lukiokysely.