TET(työelämään tutustuminen)

Tuusniemen yhtenäiskoulun yläluokkien (7-9) opiskeluun kuuluu opetussuunnitelman mukaista työelämään tutustumista lukuvuoden 2015-2016 aikana seuraavasti:

7.kl 1pv (suoritetaan pareittain koulun ruokalassa koulupäivän aikana)

8.lk 4pv 24.5.2016-27.5.2016 (omavalintaisessa työpaikassa)

9.lk 10pv 14.9.2015-18.9.2015 & 1.2.2016-5.2.2016 (omavalintaisessa työpaikassa)

Työelämään tutustumisen tavoitteena on antaa oppilaalle tietoa työelämästä, mahdollisuuden kokeilla erilaisia työtehtäviä, vihjeitä omalle uranvalinnalle sekä tilaisuuden kokeilla omia ihmissuhdetaitojaan aikuisten maailmassa.

Ohjeita TET-harjoitteluun:

  • Työaika on kuusi (6) tuntia päivässä sisältäen ruokatauon
  • Tutustumisjaksoon osallistuva oppilas on edelleen koululainen, paras palkka on työnantajan tarjoama asiallinen opastus
  • Tavoitteena on erilaisiin työtehtäviin tutustuminen ja mahdollisuuksien mukaan osallistuminen
  • Tavoitteena on myös perehtyä työpaikan sääntöihin ja ammatteihin niihin vaadittavine koulutuksineen sekä työturvallisuuskysymyksineen
  • Oppilaan perehdyttämisestä vastaa työpaikalla vastuuhenkilö